Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MOT-BUD-EKO" Mariusz Sokólski
Profesjonalne wykonawstwo poparte referencjami
O nas
Oferta
Realizacje
Referencje
Kontakt
Realizacje


Nasze ważniejsze realizacje:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchorza – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa I etapu kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Kosieczyn – Chlastawa wraz z przepompownią ścieków w Kosieczynie – zleceniodawca Gmina Zbąszynek
 • Budowa ujęcia wody podziemnej, automatycznej stacji uzdatniania wody, stacji transformatorowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Janiszowice i Strużka – zleceniodawca Gmina Bobrowice
 • Budowa sieci wodociągowej w Grójcu Wielkim w ramach zadania p.n. „Budowa sieci wodociągu w rejonie obejmującym: Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki” – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu Wielkim – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa wodociągu wiejskiego w Grójcu Małym – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa wodociągu Godziszewo – Zakrzewo w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, Mariankowie, Borui, zbiornika w Kopanicy i wodociągu Godziszewo – Zakrzewo – Belęcin” – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubocześnicy – etap I – rurociąg tłoczny fi=90, L=1255 mb – zleceniodawca Gmina Pniewy
 • Budowa Ośrodka Jeździeckiego Kalsk – III etap – zleceniodawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w Zakrzewie w ramach zadania pn. „Droga Zakrzewo” – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa obudów ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągiem tłocznym od obudowy studni 1 A i 2 A do stacji uzdatniania wody – zleceniodawca Gmina Szczaniec
 • Budowa wodociągu relacji Reklin – Tuchorza w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu Reklin – Tuchorza oraz wykonanie odcinka wodociągu w Belęcinie” – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa wodociągu w Belęcinie w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu Reklin – Tuchorza oraz wykonanie odcinka wodociągu w Belęcinie” – zleceniodawca Gmina Siedlec
 • Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej na terenie firmy REMIX Spółka Akcyjna w m. Świebodzin – zleceniodawca REMIX Spółka Akcyjna
 • Wykonanie nawierzchni ul. Okrężnej III w Pniewach – zleceniodawca Gmina Pniewy
 • Modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek spacerowych wraz z kanalizacją deszczową w Parku Chopina w Świebodzinie – zleceniodawca Gmina Świebodzin
 • Budowa sieci wodociągowej Policko – Janowo – zleceniodawca Gmina Pszczew
 • Budowa sieci wodociągowej z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych do budynków w ul. Dojazdowej, 22 Lipca, Źródlanej, Zielonej, Łąkowej w Przylepie – zleceniodawca Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Zagospodarowanie terenu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ul. Siemiradzkiego 19 w Zielonej Górze – zleceniodawca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ul. Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji 3 maja w Sulechowie – zleceniodawca Gmina Sulechów
 • Budowa drenażu opaskowego budynku mieszkalnego (podleśniczówki), kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i zbiornika na ścieki z wymianą istniejącej nawierzchni podwórza i utwardzeniem drogi wewnętrznej w miejscowości Broniszów nr 23 – zleceniodawca Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Sól w Nowej Soli
 • Rozbudowa sieci wodociągowej Godziszewo - Belęcin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Siedlec - zleceniodawca Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
 • Roboty budowlano - montażowe branży sanitarnej związane z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej w m. Sulęcin - zleceniodawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "INFRA" Sp. z o.o.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy - zleceniodawca Gmina Siedlec 

 
O nasOfertaRealizacjeReferencjeKontakt